poniedziałek, 18 lutego 2013

Ile NBP posiada złota - i dlaczego tak mało?

Jak niedawno informowaliśmy, banki centralne istotnie powiększają ostatnimi czasy swoje rezerwy w złocie. Przykładowo, w trakcie trwania ubiegłego roku banki centralne powiększyły swoje skarbce o najwyższą od 1964 roku ilość 534,6 ton, a więc o 17 procent więcej niż przed rokiem.

Tymczasem wartość złota zgromadzonego w NBP zmniejszyła się z 17,80 mld PLN do 17,06 mld PLN.

Ile NBP posiada złota?

Jak podaje najnowszy raport World Gold Council Polska posiadała na koniec 2012 r. prawie 103 (102,9) tony złota. Jest to dokładnie tyle samo, ile - zgodnie ze sprawozdaniem NBP ze swojej działalności - Polska posiadała na koniec 2011 i 2010 roku.

Skąd zatem różnica? Otóż wynika ona ze zmian kursowych, gdyż pod terminem "złoto" w aktywach NBP nie kryje się tylko fizyczny kruszec, ale także "należności w złocie odpowiadającym międzynarodowym standardom czystości", których wartość zależy od kursu USD/PLN.

Kluczowym pytaniem wydaje się zatem, ile fizycznego kruszcu znajduje się w skarbcach NBP.

Oficjalnie wiadomo jedynie, że większość polskiego złota jest przechowywana przez Bank Anglii.

W każdym razie - w przeciwieństwie do Bundesbanku - NBP nie zamierza sprowadzać złota do kraju.

Złoto w ujęciu procentowym

Polskie rezerwy złota wypadają blado także - a być może przede wszystkim - w ujęciu procentowym do wszystkich aktywów rezerwowych banku centralnego.

Na koniec roku 2012 r. wyniosły one zaledwie 5,06 proc.

Jest to zdecydowanie za mało nawet w przypadku inwestora indywidualnego - eksperci są zgodni, że metale szlachetne powinny stanowić od 10 do 20 proc. portfela inwestycyjnego.

Dodajmy dla porównania, że średnia dla UE to ok. 60 proc., zaś Amerykanie trzymają aż 76 proc. swoich aktywów w królewskim kruszcu.

Tymczasem NBP wciąż - jak gdyby nigdy nic - większość swoich rezerw trzyma w USD i EUR (64 proc.).

Zostaje nam się cieszyć, że polski bank centralny ostatnimi laty postanowił trochę zdywersyfikować swój portfel walutowy i włączył do rezerw także dolara australijskiego (AUD) oraz koronę norweską (NOK). Strukturę rezerw na koniec 2011 r. oraz kształtowanie się aktywów rezerwowych ze szczególnym uwzględnieniem złota w latach 1998-2012 przedstawiają poniższe wykresy.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z działalności NBP za 2011 r.Źródło: Opracowanie własne na podstawie oficjalnych statystyk NBP

Image courtesy of renjith krishnan / FreeDigitalPhotos.net