sobota, 24 listopada 2012

Kampania "Zwróćcie nam nasze złoto!"

Coraz więcej obywateli Niemiec obawia się o stan niemieckich rezerw złota w zagranicznych bankach. Czy poniższa inicjatywa przyczyni się do audytu skarbców Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku?

Pisałem niedawno na temat działań mających na celu audyt niemieckich rezerw złota (Niemcy obawiają się o swoje złoto). W samych Niemczech istnieją jednak środowiska znacznie bardziej radykalne dążące do kompletnego audytu nie tylko niemieckich, ale w ogóle wszystkich światowych rezerw złota, a także do przewiezienia złota bezpośrednio do właścicieli. W chwili obecnej (koniec listopada 2012) listę podpisało ponad 12 tysięcy osób. 


Manifest: Złoto było naturalnym pieniądzem przez setki lat. Przez całą historię było wykorzystywane w postaci fizycznych monet bądź też solidny fundament stabilnych walut papierowych. Do roku 1913 większość zachodnich społeczeństw prosperowała, rosła trwale i naturalnie pod monetarnym standardem z co najmniej częściowym systemem rezerw. Stopniowa rezygnacja z oparcia na złocie w 20 wieku i ostateczne odejście wszystkich walut od złota w roku 1971 jest podstawową przyczyną trwającej inflacji (dolar amerykański od roku 1913 stracił 98% swojej mocy nabywczej), jak również głównym powodem światowych kryzysów finansowych po roku 2007. Wierzymy, że jest rzeczą konieczną wprowadzenie przynajmniej częściowego oparcia światowego systemu pieniężnego na złocie. A żeby stanowić oparcie dla przyszłych narodowych walut, złoto powinno być fizycznie obecne w szanowanym państwie. Złoto musi być ponownie uznane za pieniądz - przynajmniej na poziomie dobrowolnej wymiany, jako środek płatniczy, który ludzie mogą wykorzystać w dowolnym momencie.
W związku z tym działamy na rzecz....
.... niezależnych, pełnych, neutralnych i fizycznych audytów złota zgromadzonego w światowych bankach centralnych,
.... zwrotu całego złota z banków centralnych, tzn. jego fizycznego transportu do państw będących ich właścicielami,

Strona akcji:  http://www.gold-action.de
Image courtesy of ponsulak / FreeDigitalPhotos.net