czwartek, 21 marca 2013

Ile można było zarobić na złocie od 2001 r.?

Trwa trzynasty rok byka na rynku złota i srebra. Ile przez ten czas można było zarobić, inwestując w metale szlachetne? I czy istnieje dalszy potencjał wzrostów?

Na te pytania odpowiada www.gold-eagle.com, gdzie można znaleźć wymowne porównanie inwestycji w metale szlachetne i inne klasy aktywów. Jak pokazują poniższa tabela oraz wykres, złoto i srebro były bezapelacyjnie najlepszą formą inwestycji w tym czasie. 

Klasa aktywów Zmiana wartości od 2001 r. Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR)
Złoto 513% 16,4%
Srebro 570% 16,7%
Globalne akcje (DJ World Stock Index) 51% 4,0%
Indeks giełdowy S&P500 35% 3,1%
Obligacje amerykańskie 34% 2,5%
Dolar -28% -2,9%


Źródło: www.gold-eagle.com
Czy metale szlachetne będą jednak dalej rosły? Wydaje się, że perspektywy wzrostowe - rosnący popyt przy stabilnej podaży - są niezachwiane. Skąd jednak przekonanie o rosnącym popycie? Cóż, wystarczy uzmysłowić sobie, patrząc np. na kolejny wykres, że na rynek złota wciąż trafia jedynie szczątkowa część globalnych funduszy (ok. 1 %).

Źródło: www.gold-eagle.com