piątek, 8 lutego 2013

Czy dolar wkrótce upadnie?

Od 2001 r. dolar traci połowę swojej wartości średnio co 4 lata.

Jeżeli ten trend się utrzyma, to - jak widać na wykresie nr 1 - już za parę lat (choć niektórzy ekonomiści uważają, że nastąpi to już w tym roku) amerykańskie banknoty będą służyć jedynie jako materiał opałowy albo niezbyt gustowna tapeta.

Źródło: http://pricedingold.com/half-life-of-the-us-dollar/

Rozpatrywana w dłuższym okresie siła nabywcza wcale nie prezentuje się lepiej. Poniższy wykres pokazuje, że od 1913 r., czyli od momentu powstania Rezerwy Federalnej, dolar stracił prawie 96 proc. swojej wartości (według oficjalnego wskaźnika CPI, względem złota stracił ok. 98 proc.).


Źródło: http://jds-midknightreview.blogspot.com
Oczywiście, nie znaczy to, że Amerykanie stawali się coraz biedniejsi w ujęciu absolutnym, gdyż przeciętny dochód wzrósł w tym okresie o 6560 proc., co znaczy, że pobił inflację o 230 proc.

Ten potężny wzrost produktywności spowodowany naturalnym rozwojem kapitalistycznej gospodarki, który pozwolił na wzrost dochodów pomimo drukowania nowych dolarów, dowodzi tego, jak bardzo obywatele USA mogliby być obecnie zamożni, gdyby nie ciągłe zwiększanie podaży pieniądza.

Obecnie jednak nie jest tak różowo. Jak widać na ostatnim wykresie, dochód realny w latach 2001-2011 spadł o pięć procent. Wydaje się, że w sytuacji, w której tempo inflacji przewyższa wzrost produktywności i wynikający z tego wzrost dochodu, zakup złota pozostaje jedyną formą obrony przed Benem "Helikopterem" Bernankem i jemu podobnych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.census.gov