piątek, 14 grudnia 2012

Keynes popierał standard złota?!

Powszechnie uważa się, że Keynes był przeciwko standardowi złota, określając go nawet w 1924 r. mianem "barbarzyńskiego reliktu". Niewiele jednak osób wie, że autor Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu i pieniądza nie zawsze był po ciemnej stronie mocy. Zaledwie dwa lata wcześniej (12 kwietnia 1922 r.) sformułował w „Commercial Manchester Guardian” zgoła odmienną opinię:
Uważam, że gdyby można było w całej Europie wprowadzić standard złota, reforma taka przyczyniłaby się do rozwoju produkcji i handlu bardziej niż jakakolwiek inna, a także pobudziłaby międzynarodowy przepływ kredytu i kapitału do dotarcia tam, gdzie kredyt i kapitał są najbardziej potrzebne. Wyeliminowałoby to najpoważniejszy element niepewności. (cyt. za Jacques Rueff, Grzech monetarny Zachodu, s. 236)

Pozostaje zagadką, co spowodowało, że w ciągu dwóch lat Keynes całkowicie zmienił swoje zdanie o standardzie złota!
Arkadiusz Sieroń